grys grzybowy
 

o granulacji: od 1 ÷ 3 mm i od 3 ÷ 5 mm

z grzybów:

podgrzybek brunatny
borowik szlachetny
maślak sitarz
maślak pstry
pieczarka
koźlarz


Produkcja przebiega pod stałym nadzorem uprawnionego grzyboznawcy.