mączka grzybowa
 

o granulacji: poniżej 0,5 mm

z grzybów:

podgrzybek brunatny
borowik szlachetny
maślak sitarz
maślak pstry
pieczarka
koźlarz


Produkcja przebiega pod stałym nadzorem uprawnionego grzyboznawcy.